Istoria companiei SA Bucuria

Marca comercială SA „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei. Astăzi aceasta este cea mai mare întreprindere producătoare de produse de cofetărie din republică. De mai mult de şase decenii compania SA „Bucuria” aduce bucurie copiilor şi maturilor, corespunzând întru totul sloganului – „Cu noi viaţa e mai dulce…”

Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de producţie deosebit de larg – iată principalele componente ale succesului SA „Bucuria”, care au glorificat compania nu numai în patria sa, ci şi departe de frontierele ei. Varietatea enormă de denumiri de bomboane, ciocolată, zefir, marmeladă, biscuiţi, alte dulciuri variate produse de SA „Bucuria” a devenit demult, de rând cu vinurile moldoveneşti, un simbol specific al Moldovei. Şi astăzi, când de pe conveierele SA „Bucuria” sunt obţinute în mediu 37 tone de produse de cofetărie, este greu de crezut că istoria „legendei dulci” a ţării noastre a început în depărtatul an 1946 cu asocierea câtorva manufacturi mici.

2013

Spre viitor cu paşi rapizi

În prezent SA „Bucuria” este cea mai mare întreprindere specializată în fabricarea producţiei de cofetărie. Volumul de producere constituie aproape 90 de procente din volumul producţiei de bomboane din Republica Moldova.

Punctele forte ale activităţii întreprinderii sunt:

disponibilitatea materiei prime şi materialelor;

amplasarea geografică comodă a Moldovei, ce creează condiţii favorabile pentru promovarea producţiei pe pieţele Europei, CSI şi a Orientului Apropiat;

reţeaua ramificată de magazine specializate care menţine activ desfacerea producţiei;

lansarea unui asortiment larg de producţie de calitate înaltă ce corespunde cererii consumatorului;

tehnologia de folosire a componentelor primare naturale, ceea ce deosebeşte avantajos producţia SA „Bucuria” de producţia întreprinderilor străine, unde adesea este folosită o cantitate însemnată de conservanţi;

posibilitatea de a fabrica o producţie disponibilă ca preţ.

1995

În componenţa SACP „Bucuria” intrau:

întreprinderea de cofetărie „Bucuria” din centrul Chişinăului (str. Columna 162); Volumul anual de producere – 38,5 mii tone;

filiala din Chişinău a SPRO;

filiala din Criuleni cu o secţie de producere a tehnicii de construcţie, sector de producere a drajeurilor, producţiei de cofetărie. Volumul anual – 1,6 mii tone;

Astăzi eforturile administraţiei şi ale colectivului de muncă sunt îndreptate spre atingerea unui nivel maxim de profesionalism, elaborarea programelor individuale de colaborare, perfecţionarea politicii de marketing. „Bucuria” priveşte cu siguranţă în viitor, ea are cu cine şi cu ce se mândri!

Printre numeroasele trofee primite de către întreprinderea de succes este şi una cea mai importantă: în 1994 pentru indici excepţionali în condiţiile relaţiilor de piaţă şi pentru originalitatea producţiei SA „Bucuria” a primit la Bruxelles trofeul Centrului European de cercetări în domeniul pieţii.

1994

Societate pe acţiuni

În 1994, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, SACP „Bucuria” şi-a schimbat forma de proprietate – acum este o societate pe acţiuni de tip deschis cu formă privată a capitalului. Structura producerii SA „Bucuria” constă din secţii de producere, filiale cu volum propriu de producere, echipament special.

1992

În pas cu timpul

Anii nouăzeci ai secolului precedent au schimbat radical şi istoria ţării, şi istoria fabricii „Bucuria”. Amintim că intrarea tuturor ramurilor industriei în reformele de piaţă a fost în anii 1990 un proces complex şi dificil. Producerea a scăzut, s-au micşorat investiţiile de fonduri pentru dezvoltare şi reutilare tehnică, s-a înrăutăţit folosirea capacităţilor de producere. De la începutul anilor ’90, din primii ani ai perioadei de trecere la relaţiile economice de piaţă, „Bucuria” trăieşte o nouă, a patra etapă a dezvoltării sale. Perioada reformărilor globale nu doar a stabilit noi sarcini, ci şi a trasat perspectivele legate de modificarea formei de proprietate.

La 28 septembrie 1992, prin acord cu colectivul de muncă şi în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Privind societăţile pe acţiuni”, întreprinderea de arendă a devenit societate pe acţiuni de tip închis cu capital mixt de stat şi privatizat. Astfel întreprinderea a primit statutul de SACP „Bucuria”.

1987

Vremea recunoaşterii

Odată cu recunoaşterea, creşte şi capătă forţe însăşi întreprinderea. Către anul 1986 capacităţile de producere au ajuns la 42 mii de tone de produse de cofetărie pe an. Chiar şi în zilele noastre, la începutul secolului XXI, puţine întreprinderi din ramura cofetăriei se pot lăuda cu asemenea indici înalţi!

Anul 1987 a fost marcat în istoria economiei ţării noastre prin crearea Asociaţiei de întreprinderi ale industriei cofetăriei „Bucuria”. De fapt, aceasta este deja o companie puternică în care, în afară de fabrică, care a devenit întreprinderea principală, au intrat 10 sovhozuri-uzine, precum şi alte subdiviziuni structurale. Sarcina de bază a întreprinderilor agricole care au intrat în componenţa Asociaţiei era creşterea în gospodării specializate, dotate cu tehnică modernă, a culturilor de fructe şi pomuşoare pentru prelucrarea ulterioară în semifabricate necesare fabricii. Această perioadă relativ recentă poate fi considerată etapa a treia în istoria dezvoltării şi modernizării fabricii. Consumul anual al materiei prime de fructe atât de ne tradiţională pentru ramura cofetăriei a constituit sute de tone. Fructe şi pomuşoare alcoolizate, mere şi prune uscate, sucuri concentrate, must de struguri, diferite paste – toate cele enumerate reprezintă astăzi materie primă pentru fabricarea produselor de cofetărie.

1977

Perioada experimentelor

În 1977 „Bucuria” capătă statutul de întreprindere de cercetare şi experimentare. Aceasta a avut loc datorită implementării active în procesul de producere a tipurilor ne tradiţionale de materie primă. Astfel a început a doua etapă în istoria „legendei dulci”. Într-un domeniu atât de inovaţional pentru ramura cofetăriei ca implementarea tipurilor noi, ne tradiţionale, de materie primă, „Bucuria”, fiind o întreprindere progresistă, şi-a întărit autoritatea de lider folosind pe deplin bogăţia dăruită de însăşi natura meleagului nostru. Toată multitudinea de roade moldoveneşti a fost plasată pe conveiere ca aditivi gustativi. Efectul a întrecut orice aşteptare: elaborările date au conferit o atractivitate irepetabilă produselor lansate!

Asimilarea direcţiei noi a condiţionat oportunitatea reducerii până la minimum a distanţei dintre unitatea de producere a produselor de cofetărie şi sursele de materie primă. Era necesar de chibzuit totul până la mărunţişuri pentru a evita alterarea şi pierderea produselor fine în timpul transportării, păstrării şi prelucrării producţiei.

1962

Căpătarea numelui

În 1955 denumirea fabricii a fost schimbată în Fabrica de cofetărie şi macaroane, iar peste şapte ani, în 1962, la denumirea în cauză este adăugat un nou nume, cunoscut astăzi iubitorilor mari şi mici de dulciuri nu numai din ţara noastră – „Bucuria”. Într-adevăr, este imposibil de inventat o denumire mai potrivită pentru fabrica de cofetărie: doar dulciurile sunt o bucurie pentru toţi fără excepţie – şi pentru maturi, şi pentru copii!

1955

Creştem în forţă

Despre amploarea, avântul şi entuziasmul celor care au stat la originea creării „poveştii dulci” ne vorbesc faptele! Din momentul fondării, fabrica reprezintă un şantier de construcţie progresist. Astfel, deja în 1946, pe şantierele stabilite de către fabrică a început construcţia cazangeriei şi secţiei de compresoare. În termeni deosebit de restrânşi au fost date în exploatare secţia de cromolitografie, secţia mecanică, sub-staţia de transformatoare, staţia de generatoare cu gaz pentru transportarea gazului la cuptoarele pentru biscuiţi şi vafele.

În 1949 a fost dată în exploatare secţia de macaroane cu capacitatea de 10 tone de producţie pe zi. Vedeţi şi singuri: un asemenea indice se consideră şi astăzi destul de bun, iar la „Bucuria” el a crescut ulterior până la 50 de tone. În 1952 a fost dată în exploatare secţia de biscuiţi cu capacitatea de 14 tone de producţie pe zi. Ulterior indicele dat a crescut până la 33 de tone pe zi. Rezultatele atât de înalte au fost posibil de obţinut cu un regim de lucru al unităţilor de producere indicate în trei schimburi.

1946

Naşterea legendei

Anume acest an dificil, primul de după război, reprezintă, conform documentelor, data oficială a „naşterii” Fabricii de cofetărie Nr. 1 din Chişinău, în baza căreia a apărut ulterior cea mai „gustoasă” întreprindere a ţării noastre – SA „Bucuria”. Manufacturi de confecţionare a produselor de cofetărie au existat, desigur, şi mai înainte pe pământurile noastre. După cum mărturisesc sursele istorice, în perioada dintre anii 1918 – 1944, pe teritoriul Basarabiei funcţionau 49 de secţii de producere a bomboanelor şi produselor de cofetărie. De fapt, însă, nu exista o producere în accepţia modernă a noţiunii: copturile şi caramela erau confecţionate manual, într-un mod aproape primitiv – la arzătoare cu gaz, la lumina lămpilor cu gaz lampant…

Anul 1946 este marcat în istoria ţării noastre de ordonanţa Sovietului de Miniştri al republicii privind modernizarea şi lansarea producţiei la Fabrica Nr. 1 din Chişinău, fondată în baza fostelor întreprinderi rudimentare.